Kelj útra a békédért!
+36 20 500 5050 |
Főoldal Zarándoklatok Galériák Rólunk Magazin Kapcsolat
  • 698
  • 705
  • 709
  • 727
  • 736
Nagy szentföldi zarándoklat
2019. november 11-19.
Bibliai tájakon Jézus lába nyomán
 
Programvázlat:
1. nap: utazás Izraelbe, transzfer Jeruzsálembe (Szent Sír bazilika).
2. nap: Olajfák hegye: Pater Noster templom, Dominus Flevit templom, Getszemáni kert, Nemzetek temploma. Betlehem: Születés Bazilika, Pásztorok Mezeje.
3. nap: Egész napos zarándokprogram Jeruzsálemben.
4. nap: Jézus megkeresztelésének helye, masszadai erőd, Qumrán, Holt tengeri fürdőzés, Megkísértés hegye.
5. nap: Ein Karem: Látogatás temploma, Keresztelő Szent János születési temploma. Jaffa, tel-avivi sétány.
6. nap: Kána, Názáret, Letaszítás Hegye, Tábor hegy.
7. nap: hajózás és szentmise a Genezáreti-tavon, Magdala, Nyolc Boldogság hegye, Kafarnaum, Primátus kápolna, Tabgha.
8. nap: Akkó, Kármel hegy, Caesarea
9. nap: Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

Részletes programleírás

1. nap: Találkozás a budapesti repülőtéren, utazás a 10:50 órakor induló menetrend szerinti járattal Tel-Avivba, majd transzfer Jeruzsálembe. Szentföldi zarándoklatunkat a keresztény világ legfontosabb szent helyén, a Szent Sír bazilikában kezdjük. A templomban találjuk Jézus Krisztus kereszthalálának helyszínét, a Golgotát, és feltámadásának tanúbizonyságát, az üres Szent Sírt. Az Angyal kápolnán keresztül a sírkamrába lépve minden zarándok számára megrendítő lelki élmény azon a helyen lenni, ahol Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Szállás és vacsora Nyugat-Jeruzsálemben (4 éj), majd este bemutatkozó beszélgetés során megismerkedünk egymással.
2. nap: A délelőttöt az Olajfák-hegyén töltjük. Elsőként a Mi Atyánk templomot keressük fel, ahol Jézus az imádságot tanította (Lk 11, 1-4). Elhagyva a templomot, a hegyoldalon leereszkedve Jeruzsálem lélegzetelállító panorámája tárul elénk, majd a Dominus Flevit templomhoz érkezünk. A hatalmas könnycseppet megformáló kápolna arról a jelenetről emlékezik meg, amikor Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41-44). A völgybe érve a Getszemáni kert és a Nemzetek temploma lesz következő állomásunk. Nagycsütörtök estéjének egyik helyszínén felidézzük Jézus imáját és vérrel verejtékezését (Mt 26, 36-46), majd a közeli Elárultatás Barlangjában Júdás árulását (Mt 26, 47-56). A délutánt Betlehemben töltjük. Itteni programunkat a világ egyik legrégebbi templomában, a Születés Bazilikában kezdjük. A főoltár alatt találjuk a Születés Barlangját, melyben egy ezüst csillag jelzi azt a helyet, ahol Jézus megszületett (Lk 2, 1-7). Innen a Pásztorok Mezejére visz utunk, ahol az Úr Angyala a pásztorok tudtára adta a Megváltó megszületését (Lk 2, 8-20). Napjainkban itt a pásztorok sátrát megformázó Gloria in Excelsis Deo kápolna áll. Szentmise, majd visszautazás Jeruzsálembe.
3. nap: Zarándoklatunk egyik csúcspontjaként az egész napot a Szent Városban, Jeruzsálemben töltjük. Napunkat – lehetőség szerint – a Templom hegyen kezdjük. Egykor ezen a helyen állt a zsidó vallás központját jelentő templom, ma az aranykupolás Sziklamecsetet találjuk itt. Ezután a keresztesek idejében épült Szent Anna templomot keressük fel. A hagyomány úgy tartja, hogy az altemplomban található Joachim és Anna lakhelye, valamint Mária születési helye. A templom szomszédságában a Bethesda fürdő maradványait találjuk, ahol Jézus meggyógyított egy embert a 38 év óta tartó betegségéből (Jn 5, 2-9). Továbbhaladva a Via Dolorosán folytatódik zarándoklatunk. Krisztus keresztútjáról való emelkedésünket a Megostorozás kápolnájánál kezdjük, majd szentmisén veszünk részt az Ítélet és a Kereszt felvétele kápolnában. Innen a föld alá ereszkedve a Lithostrotoshoz érünk, mely annak a kövezett udvarnak a része, ahol Jézus megostorozása és kigúnyolása történt. A nyüzsgő és zsúfolt bazárban a Via Dolorosán haladunk tovább egészen a Szent Sír bazilikáig. Szabadprogram a bazárban, majd a Siratófal érintésével „Dávid városát”, a legfontosabb régészeti lelőhelyet fedezzük fel. Napunk utolsó állomása a Sion hegy lesz. Itt találjuk a Mária elszenderülése templomot, mely azon a helyen áll, ahol Szűz Mária földi élete utolsó éveit töltötte. Innen az 1300-as években újjáépített gótikus emeleti terembe, az Utolsó Vacsora termébe megyünk, mely több fontos esemény helyszíne volt, végül pedig felkeressük Dávid király sírját.
4. nap: Napunkat a Jordán partján, Jézus megkeresztelkedésének helyén kezdjük (Mt 3, 13-17). A lelkivezetőnk által bemutatott szentmise után a Júdeai sivatagban a masszadai erőd romjait tekintjük meg. Ezután Qumránba indulunk. Az egykori esszénus településen bukkantak rá a holt-tengeri tekercsekre, melyek a legrégebbi Szentírás kéziratok. Délután megmártózhatunk a Holt-tengerben, mely egyedülálló élményt jelent, hiszen sós vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén. Visszautazunk Jeruzsálembe, útközben felkeressük a Megkísértés hegyét, amely Jézus negyvennapos böjtjének a helyszíne volt (Mt 4, 1-11).
5. nap: Reggel Ein Karembe indulunk, melyet Szent János hazájaként és Mária Erzsébetnél tett látogatásának színhelyeként tartanak számon. A faluban Keresztelő Szent János születési templomát és a Látogatás templomát keressük fel. Szentmise után Tel-Aviv óvárosába, Jaffába (a bibliai Joppéba) utazunk, ahol Péter apostol egy látomás következtében felismerte, hogy az Evangélium a pogányoknak is szól (ApCsel 10). Szabadprogram a tel-avivi tengerparti sétányon, majd utazás a tiberiasi szállodába (3 éj).
6. nap: Napunkat Kánában, Jézus első csodájának helyszínén kezdjük, ahol a menyegzőn a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11). A szentmisén a velünk zarándokló házaspárok megújíthatják házassági fogadalmukat. Zarándoklatunk következő állomása Názáret, Jézus otthona lesz. Az Angyali Üdvözlet bazilika altemplomában találjuk Mária barlangházát, ahol Gábriel angyal Mária tudtára adta az Ige megtestesülésének örömhírét (Lk 1, 26-38). Csendes ima után a modern felsőtemplomba látogatunk, majd a szomszédos Szent József templomot keressük fel. Szabadprogram után a város fölé magasodó Letaszítás Hegyére indulunk, ahová a názáretiek Jézust vitték a zsinagógai tanítása után (Lk 4, 16-30). Zarándokutunk innen a Tábor-hegyre vezet, mely Jézus színeváltozásának helyszíne (Lk 9, 28-36).
7. nap: Egész napunkat a Genezáreti-tó vidékén töltjük, ahol Jézus életének több fontos eseménye történt. Elsőként, ahogy egykor Jézus, mi is bárkába szállunk. Egy csendes órát töltünk a Genezáreti-tavon, mely során szentmisén veszünk részt, valamint felidézzük a vihar lecsendesítését (Mt 8, 23-27) és Jézus vízen járását (Mt 14, 22-33). Innen Mária Magdolna városába, Magdalába, majd a Nyolc Boldogság hegyére megyünk, ahol Jézus a hegyi beszédet mondta (Mt 5, 1-12). A nyolcszög alakú Boldogságok templománál elidőzve elmélkedünk a boldogságok üzenetéről, és – a tóra nyíló nagyszerű kilátást szemlélve – elcsendesedünk. Zarándoklatunk „Jézus városában”, Kafarnaumban folytatódik. Az egykori jelentős kereskedelmi városban laktak Péter, András, Jakab és János apostolok, és itt hívta meg Jézus apostolnak a vámnál ülő Mátét. Miután Jézus elhagyta Názáretet, ide érkezett, itt prédikált a legtöbbet, és itt vitte végbe a legtöbb csodát. Ellátogatunk Péter házának romjaihoz, amelyben Jézus is lakott, valamint felkeressük annak a zsinagógának a romjait, mely azon zsinagóga helyén áll, melyben Jézus szombatonként tanított (Lk, 4, 31; Jn 6, 49-59). Innen a tó partján álló Primátus kápolnához megyünk, mely Krisztus asztala fölé épült. Feltámadása után Jézus itt volt együtt tanítványaival, és itt tette Pétert nyája első főpásztorává (Jn 21, 1-17). Napunk Tabghán ér véget, ahol az Eucharisztia előképeként a kenyér- és halszaporítás történt (Lk 9, 10-17). Az itt álló templom oltára alatt azt a követ láthatjuk, amelyre Jézus az öt kenyeret és a két halat helyezte.
8. nap: Napunkat Akkóban kezdjük, ahol a Szentföldet védelmező keresztesek egykori monumentális erődjét keressük fel. Ezután Illés próféta áldozatának helyszínére, a Kármel hegyre vezet zarándokutunk. Az Illés barlangja fölé épült karmelita templomban lelkivezetőnk hálaadó szentmisét mutat be, megköszönve az elmúlt napokat, melyet Jézus Krisztus nyomában tölthettünk. Napunk végén az egykori jelentős tengerparti kikötőváros, Caesarea romjai között sétálunk. A városnak fontos szerepe volt a kereszténység elterjedésében, itt keresztelte meg Péter apostol az első pogányt, Kornéliusz századost (ApCsel 10), és Pál apostol is sokszor megfordult a városban hittérítő útjai során. Szállás Netanyan (1 éj).
9. nap: A hajnali órákban transzfer a tel-avivi repülőtérre. Hazautazás a 07:05 órakor induló menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés Budapestre 09:35 órakor.
 
Hasznos információk:
• Zarándoklatunk úti célja, a Szentföld, biztonságos! Az Izraeli Hatóságok mindent megtesznek a szent helyek és a zarándokok biztonsága érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Izraeli Statisztikai Hivatal által kiadott adatok, mely alapján az elmúlt években több mint duplájára nőtt a Szentföldre zarándoklók száma. Terrortámadások a szent helyektől elszigetelten ugyan voltak (elsősorban a Gázai övezetben és környékén), de a belbiztonsági szolgálatok jó működése garancia arra, hogy megelőzzék azokat. Ugyanezt támasztja alá személyes tapasztalatunk is, hiszen az elmúlt években több sikeres és lelkiekben gazdag szentföldi zarándokutat szerveztünk és kísértünk.
• Szentföldi zarándoklatunk programjának összeállításakor maximálisan szem előtt tartottuk és tartjuk a biztonságot, ezért a nyugodt Nyugat-Jeruzsálemben, a csendes Tiberiasban és a tengerparti Netanyan szállunk meg.
• A zarándoklat teljes ideje alatt a VIA SACRA utaskísérője kíséri a csoportot – a helyi magyar idegenvezető és a lelkivezető mellett. Munkatársaink rendelkeznek helyismerettel és nyelvtudással, és bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni.
• Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!
• Az időjárás novemberben meleg, napközben átlagosan 25-30 fok van.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 1. (a szabad helyek függvényében).

SZÁLLÁS

középkategóriájú szállodákban (4 éj Nyugat-Jeruzsálemben, 3 éj Tiberiasban és 1 éj Netanyan, 2 ágyas fürdőszobás szobákban)

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora a szállodában)

SZOLGÁLAT

lelkivezetés, zarándok- idegenvezetés

UTAZÁS

menetrend szerinti repülőjárattal, légkondicionált autóbusszal

RÉSZVÉTELI DÍJ

329 900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást menetrend szerinti repülőjárattal Tel-Avivba és vissza Budapestre (1 db 8 kg-os kézipoggyásszal és 1 db 23 kg-os poggyásszal), a helyi autóbuszos közlekedés árát, a szállást 8 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a csoportkísérést (Budapesttől Budapestig) és a helyi idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (59.000 Ft/fő) továbbá a belépőjegyeket, az adományokat és a szervízdíjakat (200 USD/fő).
Egyágyas felár: 160 000 Ft/fő

BIZTOSÍTÁS

EUB Top csoportos utasbiztosítás költsége:6 300 Ft/fő
EUB kombinált útlemondási és Top utasbiztosítás költsége:19 500 Ft/fő
GARANTÁLT INDULÁS

IDŐPONT

2019. november 11-19.
| 9 nap | 8 éjszaka | MEGTELT

UTAZÁS

repülő, autóbusz

SZÁLLÁS

középkategóriájú szálloda

ELLÁTÁS

félpanzió

LELKIVEZETŐ

Henczel Szabolcs atya

ZARÁNDOKTÁRSAINK VÉLEMÉNYE

Nagyon elégedett vagyok a programokkal és a lelkivezetéssel. Szerintem így teljes egy zarándoklat, ha az idegenvezetés mellett a lelkünkkel is foglalkoznak, és van szentmise minden nap. Köszönöm, hogy így táplálták az ismeretünket és a lelkünket. Javaslatom nincs, először voltam és elégedett vagyok mindennel. (Szentföld, 2018. december)
Megtapasztaltam, éreztem Jézus jelenlétét, a nyomdokaiba lépni leírhatatlan. (Szentföld, 2018. december)

Hasonló programok

GARANTÁLT INDULÁS

Szentföldi zarándoklat a nagyböjtben


IDŐPONT
2020. március 24-30. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Bajnai István atya

269 900 Ft/fő

RÉSZLETEK
HOSSZÚ HÉTVÉGE

Őszi szentföldi zarándoklat


IDŐPONT
2020. október 22-28. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Kapás Attila atya

284 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

Tavaszi szentföldi zarándoklat


IDŐPONT
2020. április 21-27. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Dr. Takáts István atya, érseki helynök

284 900 Ft/fő

RÉSZLETEK
MEGÚJULT PROGRAM

Erdélyi zarándokkörút és a csíksomlyói búcsú


IDŐPONT
2020. május 27 - június 1. | 6 nap

LELKIVEZETŐ
Varga Zoltán piarista atya

79 900 Ft/fő

RÉSZLETEK
HOSSZÚ HÉTVÉGE

Zarándoklat Lengyelországba


IDŐPONT
2020. október 22-25. | 4 nap

LELKIVEZETŐ
Kálinger Rozsé atya

59 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel havi hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülj a legújabb zarándoklatokról!


Utazási szerződés Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Hasznos információk