Kelj útra a békédért!
+36 20 500 5050 |
Főoldal Zarándoklatok Galériák Rólunk Magazin Kapcsolat
 • 59
 • 587
 • 48
 • 592
 • 49
Őszi szentföldi zarándoklat
2020. október 22-28.
Bibliai tájakon Jézus lába nyomán Kapás Attila atya lelkivezetésével.
 
Programvázlat:
1. nap: kiutazás, transzfer Jeruzsálembe (Szent Sír bazilika).
2. nap: Egész napos zarándokprogram Jeruzsálemben.
3. nap: Olajfák hegye: Pater Noster templom, Dominus Flevit templom, Getszemáni kert. Betlehem: Születés Bazilika, Pásztorok Mezeje.
4. nap: Megkísértés hegye, Qumrán, Holt tengeri fürdőzés, Jézus megkeresztelésének a helye.
5. nap: Nyolc Boldogság hegye, Tabgha, Primátus kápolna, Kafarnaum, Magdala, hajózás és szentmise a Genezáreti-tavon.
6. nap: Kána, Názáret, Letaszítás Hegye, Tábor hegy.
7. nap: Kármel hegy, Jaffa óvárosa, Tel-Aviv. Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

Részletes programleírás

1. nap: Találkozás a budapesti repülőtéren, utazás a 10:10-kor induló menetrend szerinti járattal Tel-Avivba, majd transzfer Jeruzsálembe. Szentföldi zarándoklatunkat a keresztény világ legfontosabb szent helyén, a Szent Sír bazilikában kezdjük. A templomban találjuk Jézus Krisztus kereszthalálának helyszínét, a Golgotát, és feltámadásának tanúbizonyságát, az üres Szent Sírt. Az Angyal kápolnán keresztül a sírkamrába lépve minden zarándok számára megrendítő lelki élmény azon a helyen lenni, ahol Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Szállás és vacsora Nyugat-Jeruzsálemben (3 éj), majd este bemutatkozó beszélgetés során megismerkedünk egymással.
2. nap: Zarándoklatunk egyik csúcspontjaként az egész napot a Szent Városban, Jeruzsálemben töltjük. Az óvárosba a Szent István kapun keresztül érkezünk meg, majd a keresztesek idejében épült Szent Anna templomot keressük fel. A hagyomány úgy tartja, hogy az altemplomban található Joachim és Anna lakhelye, valamint Mária születési helye. A templom szomszédságában a Bethesda fürdő maradványait találjuk, ahol Jézus meggyógyított egy embert a 38 év óta tartó betegségéből (Jn 5, 2-9). Továbbindulva a Via Dolorosán folytatódik zarándoklatunk. Krisztus keresztútjáról való emelkedésünket a Megostorozás kápolnájánál kezdjük, majd szentmisén veszünk részt az Ítélet és a Kereszt felvétele kápolnában. Innen a föld alá ereszkedve a Lithostrotoshoz érünk, mely annak a kövezett udvarnak a része, ahol Jézus megostorozása és kigúnyolása történt. Az Ecce Homo boltív alatt átsétálva betérünk az Ecce Homo bazilikába, majd elhaladunk az egykori Osztrák-Magyar Vendégház mellett. A nyüzsgő és zsúfolt bazáron át a Via Dolorosán eljutunk egészen a Szent Sír bazilikáig. A bazárban eltöltött szabadidő után a Siratófal érintésével folytatjuk zarándoklatunkat a Sion hegyre. Itt találjuk a Mária elszenderülése templomot, mely azon a helyen áll, ahol Szűz Mária földi élete utolsó éveit töltötte. Innen az 1300-as években újjáépített gótikus emeleti terembe, az Utolsó Vacsora termébe megyünk, mely több fontos esemény helyszíne volt. Dávid király sírjának felkeresése után napunk utolsó állomása a Kaifás főpap házának helyén álló Szent Péter bűnbánata templom lesz, ahol Péter háromszor megtagadta Jézust.
3. nap: A délelőttöt az Olajfák-hegyén töltjük. Elsőként a Mi Atyánk templomot keressük fel, ahol Jézus az imádságot tanította (Lk 11, 1-4). A hegyoldalon leereszkedve, miközben Jeruzsálem lélegzetelállító panorámája tárul elénk, a Dominus Flevit templomhoz érkezünk. A hatalmas könnycseppet megformáló kápolna arról a jelenetről emlékezik meg, amikor Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41-44). A völgybe érve a Getszemáni kert és a Nemzetek temploma lesz következő állomásunk. Nagycsütörtök estéjének egyik helyszínén felidézzük Jézus imáját és vérrel verejtékezését (Mt 26, 36-46), majd a közeli Elárulás Barlangjában Júdás árulását (Mt 26, 47-56). A délutánt Betlehemben töltjük. Itteni programunkat a világ egyik legrégebbi templomában, a Születés Bazilikában kezdjük. A főoltár alatt találjuk a Születés Barlangját, melyben egy ezüst csillag jelzi Jézus megszületésének helyét (Lk 2, 1-7). Innen a Pásztorok Mezejére visz utunk, ahol az Úr Angyala a pásztorok tudtára adta a Megváltó megszületését (Lk 2, 8-20). Napjainkban itt a pásztorok sátrát megformázó Gloria in Excelsis Deo kápolna áll. Szentmise, majd visszautazás Jeruzsálembe.
4. nap: Napunkat a Júdeai sivatagban, a Megkísértés hegyén kezdjük. Jézus negyvennapos böjtjének a helyszínén (Mt 4, 1-11) szabadtéri szentmisén veszünk részt, majd Qumránba utazunk. Az egykori esszénus településen bukkantak rá a holt-tengeri tekercsekre, melyek a legrégebbi szentírási kéziratok. Kora délután megmártózhatunk a Holt-tengerben, mely egyedülálló élményt jelent, hiszen sós vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén. Zarándokutunk a Jordán partjára, Jézus megkeresztelkedésének helyére vezet (Mt 3, 13-17). Innen a Jordán-völgyén keresztül a galileai Tiberiasba utazunk (3 éj).
5. nap: Egész napunkat a Genezáreti-tó vidékén töltjük, ahol Jézus életének több fontos eseménye történt. Elsőként, ahogy egykor Jézus, mi is bárkába szállunk. Egy csendes órát töltünk a Genezáreti-tavon, mely során szentmisén veszünk részt, valamint felidézzük a vihar lecsendesítését (Mt 8, 23-27) és Jézus vízen járását (Mt 14, 22-33). Innen Mária Magdolna városába, Magdalába, majd a Nyolc Boldogság hegyére megyünk, ahol Jézus a hegyi beszédet mondta (Mt 5, 1-12). A nyolcszög alakú Boldogságok templománál elidőzve elmélkedünk a boldogságok üzenetéről, és – a tóra nyíló nagyszerű kilátást szemlélve – elcsendesülünk. Zarándoklatunk „Jézus városában”, Kafarnaumban folytatódik. Az egykori jelentős kereskedelmi városban laktak Péter, András, Jakab és János apostolok, és itt hívta meg Jézus apostolnak a vámnál ülő Mátét. Miután Jézus elhagyta Názáretet, ide érkezett, itt prédikált a legtöbbet, és itt vitte végbe a legtöbb csodát. Ellátogatunk Péter házának romjaihoz, amelyben Jézus is lakott, valamint felkeressük annak a zsinagógának a romjait, mely azon zsinagóga helyén áll, amelyben Jézus szombatonként tanított (Lk, 4, 31; Jn 6, 49-59). Innen a tó partján álló Primátus kápolnához megyünk, mely Krisztus asztala fölé épült. Feltámadása után Jézus itt volt együtt tanítványaival, és itt tette Pétert nyája első főpásztorává (Jn 21, 1-17). Napunk Tabghán ér véget, ahol az Eucharisztia előképeként a kenyér- és halszaporítás történt (Lk 9, 10-17). Az itt álló templom oltára alatt azt a követ láthatjuk, amelyre Jézus az öt kenyeret és a két halat helyezte.
6. nap: Napunkat Kánában, Jézus első csodájának helyszínén kezdjük, ahol a menyegzőn a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11). A szentmisén a velünk zarándokló házaspárok megújíthatják házassági fogadalmukat. Zarándoklatunk következő állomása Názáret, Jézus otthona lesz. Az Angyali Üdvözlet bazilika altemplomában találjuk Mária barlangházát, ahol Gábriel angyal Mária tudtára adta az Ige megtestesülésének örömhírét (Lk 1, 26-38). Csendes ima után a modern felsőtemplomba látogatunk, majd a szomszédos Szent József templomot keressük fel. A hagyomány szerint a templom alatti kriptában található a Szent Család háza, ahol Jézus életének 33 évéből harmincat töltött csendes, egyszerű munkával. Szabadprogram után a város fölé magasodó Letaszítás Hegyére indulunk, ahová a názáretiek Jézust vitték a zsinagógai tanítása után (Lk 4, 16-30). Zarándokutunk innen a Tábor-hegyre vezet, mely Jézus színeváltozásának színhelye (Lk 9, 28-36).
7. nap: Először Illés próféta áldozatának helyszínére, a Kármel hegyre vezet zarándokutunk. Az itt álló karmelita kápolnában hálaadó szentmisét mutat be lelkivezetőnk, megköszönve az elmúlt egy hét Krisztusi útját. Innen Tel-Aviv óvárosába, Jaffába (a bibliai Joppéba) utazunk, ahol Péter apostol egy látomás következtében felismerte, hogy az Evangélium a pogányoknak is szól (Apcsel 10). Szentföldi zarándoklatunk Tel-Avivban ér véget. Szabadprogram a tengerparti sétányon, majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás a 17:10 órakor induló menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés Budapestre 19:40 órakor.
Hasznos információk:
 • Zarándoklatunk úti célja, a Szentföld, biztonságos! Az Izraeli Hatóságok mindent megtesznek a szent helyek és a zarándokok biztonsága érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Izraeli Statisztikai Hivatal által kiadott adatok, mely alapján az elmúlt években több mint duplájára nőtt a Szentföldre zarándoklók száma. Zavargások és kisebb terrortámadások a szent helyektől elszigetelten ugyan voltak (elsősorban a Gázai övezetben és környékén), de a belbiztonsági szolgálatok jó működése garancia arra, hogy megelőzzék azokat. Ugyanezt támasztja alá személyes tapasztalatunk is, hiszen az elmúlt években számos sikeres és lelkiekben gazdag szentföldi zarándokutat szerveztünk és kísértünk.
 • Szentföldi zarándoklatunk programjának összeállításakor maximálisan szem előtt tartottuk és tartjuk a biztonságot, ezért a nyugodt Nyugat-Jeruzsálemben és a csendes Tiberiasban szállunk meg.
 • A zarándoklat teljes ideje alatt a VIA SACRA utaskísérője kíséri a csoportot – a helyi magyar idegenvezető és a lelkivezető mellett. Munkatársaink rendelkeznek helyismerettel és nyelvtudással, és bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni.
 • Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig, azaz 2021 áprilisáig érvényesnek kell lennie!
 • Az időjárás októberben meleg, napközben átlagosan 25-30 fok van.
 • Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 15. (a szabad helyek függvényében).

SZÁLLÁS

középkategóriájú szállodákban (3 éj Jeruzsálemben és 3 éj Tiberiasban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban)

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora a szállodában)

SZOLGÁLAT

lelkivezetés, zarándok- idegenvezetés

UTAZÁS

menetrend szerinti repülőjárattal, légkondicionált autóbusszal

RÉSZVÉTELI DÍJ

284 900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást menetrend szerinti repülőjárattal Tel-Avivba és vissza Budapestre (1 db 8 kg-os kézipoggyásszal és 1 db 23 kg-os poggyásszal), a helyi autóbuszos közlekedés árát, a szállást 6 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a csoportkísérést (Budapesttől Budapestig) és a helyi idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (59.000 Ft/fő), továbbá a belépőjegyeket és a szervízdíjakat (170 USD/fő).
Egyágyas felár: 150 000 Ft/fő

BIZTOSÍTÁS

EUB Air Top csoportos utasbiztosítás költsége:5 005 Ft/fő
EUB kombinált útlemondási és Air Top utasbiztosítás költsége:16 405 Ft/fő
HOSSZÚ HÉTVÉGE

IDŐPONT

2020. október 22-28.
| 7 nap | 6 éjszaka |

UTAZÁS

repülő, autóbusz

SZÁLLÁS

középkategóriájú szálloda

ELLÁTÁS

félpanzió

LELKIVEZETŐ

Kapás Attila atya

Hasonló programok

Szentföldi zarándoklat az adventben


IDŐPONT
2020. november 30 - december 6. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Wolf Pál Péter atya

284 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

Szentföldi zarándoklat


IDŐPONT
2021. február 1-7. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Dr. Török Csaba atya

284 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

Medjugorjei zarándoklat – horvát kegyhelyekkel


IDŐPONT
2020. október 7-10. | 4 nap

LELKIVEZETŐ
Kiss L. Gábor atya

57 900 Ft/fő

RÉSZLETEK
HOSSZÚ HÉTVÉGE

Zarándoklat Rómába - autóbusszal
(Padova, Assisi és Aquileia)


IDŐPONT
2020. október 22-28. | 7 nap

LELKIVEZETŐ
Medveczky Miklós atya

134 900 Ft/fő

RÉSZLETEK
ÚJDONSÁG

Skóciai zarándokkörút


IDŐPONT
2020. augusztus 22-29. | 8 nap

LELKIVEZETŐ
Dr. Török Csaba atya

399 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel havi hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülj a legújabb zarándoklatokról!


Utazási szerződés Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Hasznos információk