Palócok nyomán
gyalogos zarándoktúrák Nógrádban

2022. június 16-19.