Kelj útra a békédért!
+36 20 500 5050 |
Főoldal Zarándoklatok Galériák Rólunk Magazin Kapcsolat
  • 59
  • 587
  • 48
  • 592
  • 49
Görögkatolikus
szentföldi zarándoklat
2019. november 4-10.
Bibliai tájakon Jézus lába nyomán
 
Programvázlat:
1. nap: utazás Izraelbe, transzfer a tiberiasi szállodába.
2. nap: Kána, Názáret, Letaszítás Hegye, Tábor hegy.
3. nap: Nyolc Boldogság hegye, Tabgha, Primátus kápolna, Kafarnaum, Genezáreti-tó.
4. nap: Jézus megkeresztelésének helye, Qumrán, Holt tengeri fürdőzés, Megkísértés hegye.
5. nap: Olajfák hegye: Pater Noster templom, Dominus Flevit templom, Getszemáni kert, Nemzetek temploma, Elárulás Barlangja. Betlehem: Születés Bazilika, Pásztorok Mezeje.
6. nap: Egész napos zarándokprogram Jeruzsálemben.
7. nap: Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

Részletes programleírás

1. nap: Találkozás a budapesti repülőtéren, utazás a 10:50 órakor induló menetrend szerinti járattal Tel-Avivba, majd transzfer a tiberiasi szállodába (3 éj). Késő délután első közös Szent Liturgiánkon kérjük a Szent Család közbenjárását zarándoklatunkért, majd este bemutatkozó beszélgetés során megismerkedünk egymással.
2. nap: Napunkat Kánában, Jézus első csodájának helyszínén kezdjük, ahol a menyegzőn a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11). A Szent Liturgián a velünk zarándokló házaspárok megújítják házassági fogadalmukat, majd Názáret, Jézus otthona lesz zarándoklatunk következő állomása. Az Angyali Üdvözlet bazilika altemplomában találjuk Mária barlangházát, ahol Gábriel angyal Mária tudtára adta az Ige megtestesülésének örömhírét (Lk 1, 26-38). Csendes ima után a modern felsőtemplomba látogatunk, majd a szomszédos Szent József templomot keressük fel. A hagyomány a templom alatti kriptában tiszteli a Szent Család házát, ahol Jézus földi életének 33 évéből harmincat töltött csendes, egyszerű munkával. Szabadprogram után a város fölé magasodó Letaszítás Hegyére indulunk, ahová a názáretiek Jézust vitték a zsinagógai tanítása után (Lk 4, 16-30). Innen zarándokutunk a Tábor-hegyre vezet, mely a hagyomány szerint Jézus színeváltozásának helyszíne (Lk 9, 28-36).
3. nap: Egész napunkat a Genezáreti-tó vidékén töltjük, ahol Jézus életének több fontos eseménye történt. Elsőként, ahogy egykor Jézus, mi is bárkába szállunk a Genezáreti-tavon, majd az itt töltött csendes óra során Szent Liturgián veszünk részt, valamint felidézzük a vihar lecsendesítését (Mt 8, 23-27) és Jézus vízen járását (Mt 14, 22-33). Innen Mária Magdolna városába, Magdalába vezet zarándokutunk, majd a Nyolc Boldogság hegyére, ahol Jézus a hegyi beszédet mondta (Mt 5, 1-12). A nyolcszög alakú Boldogságok templománál elidőzve elmélkedünk a boldogságok üzenetéről, és elcsendesedünk a tóra nyíló nagyszerű kilátást szemlélve. Zarándoklatunk „Jézus városában”, Kafarnaumban folytatódik. Az egykori jelentős kereskedelmi városban laktak Péter, András, Jakab és János apostolok, és itt hívta meg Jézus apostolnak a vámnál ülő Mátét. Miután Jézus elhagyta Názáretet, ide érkezett, itt prédikált a legtöbbet, és itt vitte végbe a legtöbb csodát. Ellátogatunk Péter házának romjaihoz, amelyben Jézus is lakott, valamint felkeressük annak a zsinagógának a romjait, mely azon zsinagóga helyén áll, melyben Jézus szombatonként tanított (Lk, 4, 31; Jn 6, 49-59). Innen a tó partján álló Primátus kápolnához megyünk, mely Krisztus asztala fölé épült. Feltámadása után Jézus itt volt együtt tanítványaival, és itt tette Pétert nyája első főpásztorává (Jn 21, 1-17). Napunk Tabghán ér véget, ahol az Eucharisztia előképeként a kenyér- és halszaporítás történt (Lk 9, 10-17). Az itt álló templom oltára alatt azt a követ láthatjuk, amelyre Jézus az öt kenyeret és a két halat helyezte.
4. nap: Reggel Galileát hátrahagyva a Jordán-völgyén Jézus megkeresztelkedésének helyére utazunk (Mt 3, 13-17). Lelkivezetőnk Szent Liturgiát mutat be, majd a Holt-tenger sivatagos vidékére, Qumránba indulunk. Az egykori esszénus településen bukkantak rá a holt-tengeri tekercsekre, melyek a legrégebbi Szentírás kéziratok. Kora délután megmártózhatunk a Holt-tengerben, mely egyedülálló élményt jelent, hiszen sós vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén. Zarándoklatunkat a Júdeai sivatagon keresztül folytatjuk Jeruzsálem felé. Útközben felkeressük a Megkísértés hegyét, amely Jézus negyvennapos böjtjének a helyszíne volt (Mt 4, 1-11). Szállás Jeruzsálemben (3 éj).
5. nap: Délelőtt az Olajfák-hegyén folytatódik jeruzsálemi zarándoklatunk. Elsőként a Mi Atyánk templomot keressük fel, ahol Jézus az imát tanította (Lk 11, 1-4). Elhagyva a templomot, a hegyoldalon leereszkedve Jeruzsálem lélegzetelállító panorámája nyílik ki előttünk, majd a Dominus Flevit templomhoz érkezünk. A hatalmas könnycseppet megformáló kápolna arról a jelenetről emlékezik meg, amikor Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41-44). A völgybe érve a Getszemáni kert és a Nemzetek temploma lesz következő állomásunk. Nagycsütörtök estéjének egyik helyszínén felidézzük Jézus imáját és vérrel verejtékezését (Mt 26, 36-46), majd a közeli Elárulás Barlangjában Júdás árulását (Mt 26, 47-56). A délutánt Betlehemben töltjük, útközben azonban megállunk egy csoportképre Jeruzsálem kilátójánál. Betlehemi zarándoklatunkat a világ egyik legrégebbi templomában, a Születés Bazilikában kezdjük. A főoltár alatt találjuk a Születés Barlangját, melyben egy ezüst csillag jelzi azt a helyet, ahol Jézus megszületett (Lk 2, 1-7). Innen a Pásztorok Mezejére visz utunk, ahol az Úr Angyala a pásztorok tudtára adta a Megváltó megszületését (Lk 2, 8-20). Napjainkban itt a pásztorok sátrát megformázó Gloria in Excelsis Deo kápolna áll. Szent Liturgia, majd visszautazás Jeruzsálembe.
6. nap: Zarándoklatunk egyik csúcspontjaként az egész napot a Szent Városban, Jeruzsálemben töltjük. Az óvárosba a Szent István kapun keresztül érkezünk meg, majd a keresztesek idejében épült Szent Anna templomot keressük fel. A hagyomány az altemplomban tiszteli Joachim és Anna lakhelyét, valamint Mária születési helyét. A templom szomszédságában a Bethesda fürdő maradványait találjuk, ahol Jézus meggyógyított egy 38 éve beteg embert (Jn 5, 2-9). Továbbindulva a Via Dolorosán folytatódik zarándoklatunk. Krisztus keresztútjáról való emelkedésünket a Megostorozás kápolnájánál kezdjük, majd Szent Liturgián veszünk részt az Ítélet és a Kereszt felvétele kápolnában. Innen a föld alá ereszkedve a Lithostrotoshoz érünk, mely annak a kövezett udvarnak a része, ahol Jézus megostorozása és kigúnyolása történt. Az Ecce Homo boltív alatt áthaladva betérünk az Ecce Homo bazilikába, majd elhaladunk az egykori Osztrák-Magyar Vendégház mellett. A nyüzsgő és zsúfolt bazárban továbbra is a Via Dolorosán járva érkezünk meg a keresztény világ legfontosabb szent helyére, a Szent Sír bazilikához. A templomban találjuk Jézus Krisztus kereszthalálának helyszínét, a Golgotát, és feltámadásának tanúbizonyságát, az üres Szent Sírt. Az Angyal kápolnán keresztül a sírkamrába lépve minden zarándok számára megrendítő lelki élmény azon a helyen lenni, ahol Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Szabadprogram után a Siratófal érintésével folytatjuk zarándoklatunkat a Sion hegyre. Itt találjuk a Mária elszenderülése templomot, mely azon a helyen áll, ahol Szűz Mária földi élete utolsó éveit töltötte, altemplomában pedig egy magyar oltárt láthatunk. Innen az 1300-as években újjáépített gótikus emeleti terembe, az Utolsó Vacsora termébe megyünk, mely több fontos esemény helyszíne volt. Dávid király sírjának felkeresése után zarándoklatunk utolsó állomása a Kaifás főpap házának helyén álló Szent Péter bűnbánata templom lesz, ahol Péter háromszor megtagadta Jézust.
7. nap: A hajnali órákban transzfer a tel-avivi repülőtérre. Hazautazás a 07:05 órakor induló menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés Budapestre 09:35 órakor.
Hasznos információk:
• Zarándoklatunk úti célja, a Szentföld, biztonságos! Az Izraeli Hatóságok mindent megtesznek a szent helyek és a zarándokok biztonsága érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Izraeli Statisztikai Hivatal által kiadott adatok, mely alapján az elmúlt években több mint duplájára nőtt a Szentföldre zarándoklók száma. Terrortámadások a szent helyektől elszigetelten ugyan voltak (elsősorban a Gázai övezetben és környékén), de a belbiztonsági szolgálatok jó működése garancia arra, hogy megelőzzék azokat. Ugyan ezt támasztja alá személyes tapasztalatunk is, hiszen az elmúlt években több sikeres és lelkiekben gazdag szentföldi zarándokutat szerveztünk és kísértünk.
• Szentföldi zarándoklatunk programjának összeállításakor maximálisan szem előtt tartottuk és tartjuk a biztonságot, ezért a nyugodt Nyugat-Jeruzsálemben és a csendes Tiberiasban szállunk meg.
• A zarándoklat teljes ideje alatt a VIA SACRA utaskísérője kíséri a csoportot – a helyi magyar idegenvezető és a lelkivezető mellett. Munkatársaink rendelkeznek helyismerettel és nyelvtudással, és bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni.
• Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!
• Az időjárás novemberben meleg, napközben átlagosan 25-30 fok van.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 1. (a szabad helyek függvényében).

SZÁLLÁS

középkategóriájú szállodákban (3 éj Tiberiasban és 3 éj Nyugat-Jeruzsálemben, 2 ágyas fürdőszobás szobákban)

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora a szállodában)

SZOLGÁLAT

lelkivezetés, zarándok- idegenvezetés

UTAZÁS

menetrend szerinti repülőjárattal, légkondicionált autóbusszal

RÉSZVÉTELI DÍJ

269 900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást menetrend szerinti repülőjárattal Tel-Avivba és vissza Budapestre (1 db 8 kg-os kézipoggyásszal és 1 db 23 kg-os poggyásszal), a helyi autóbuszos közlekedés árát, a szállást 6 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a csoportkísérést (Budapesttől Budapestig) és a helyi idegenvezetést.

A részvételi díj nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (59.000 Ft/fő) továbbá a belépőjegyeket, az adományokat és a szervízdíjakat (150 USD/fő).
Egyágyas felár: 120 000 Ft/fő

BIZTOSÍTÁS

EUB Top csoportos utasbiztosítás költsége:4 900 Ft/fő
EUB kombinált útlemondási és Top utasbiztosítás költsége:15 700 Ft/fő
GARANTÁLT INDULÁS

IDŐPONT

2019. november 4-10.
| 7 nap | 6 éjszaka | MEGTELT

UTAZÁS

repülő, autóbusz

SZÁLLÁS

középkategóriájú szálloda

ELLÁTÁS

félpanzió

LELKIVEZETŐ

Makláry Ákos parókus

ZARÁNDOKTÁRSAINK VÉLEMÉNYE

Köszönöm, hogy zarándoklat volt és nem nyaralás. Köszönöm, hogy minden nap volt szent liturgia. Élmény volt a következetes, jól kidolgozott, széles látókörű, jól felkészült idegenvezetés. Köszönöm a zökkenőmentes részvételt, a várakozásmentességet, melyek a kiváló szervezésről tanúskodnak! A meglátogatott helyszínek „életre keltették” a Szentírásban olvasottakat. Köszönöm! (Szentföld, 2018. október)
Kis időre van szükségem az élményeim feldolgozására. Néha nehéz volt elvonatkoztatni a felépítményektől, a tömegtől és meglátni a lényeget. Mindezzel együtt nagyon boldoggá tett, hogy itt járhattam Jézus útján. A szentmisék felemelőek voltak. Az egész út nagy élmény, sokat erősíti a hitemet. (Szentföld, 2018. október)

Hasonló programok

Szentföldi zarándoklat a nagyböjtben


IDŐPONT
2020. március 9-15. | 7 nap | MEGTELT

LELKIVEZETŐ
Dr. Török Csaba atya

269 900 Ft/fő

RÉSZLETEK

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel havi hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülj a legújabb zarándoklatokról!


Utazási szerződés Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Hasznos információk